Imák és énekek

Értékelés:
(0 szavazat)

Mariaoltar

Fotó: Hajnal Péter

 

Lorettói litánia

Mennyei Atyaisten!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz minekünk!
 
Szentséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szüzek szent Szüze,
Krisztusnak szent Anyja, könyörögj érettünk!
 
Isteni malasztnak Anyja,
Tisztaságos Anya,
Szeplőtelen Szűzanya,
Makula nélkül való Anya, könyörögj érettünk!
 
Szűz virág szent Anya,
Szeretetreméltó Anya,
Csodálatos Anya,
Teremtőnk szent Anyja, könyörögj érettünk!
 
Üdvözítőnknek Anyja,
Nagyokosságú Szűz,
Dicsérendő szent Szűz,
Nagyhatalmú szent Szűz, könyörögj érettünk!
 
Kegyes és irgalmas Szűz,
Hívséggel teljes Szűz,
Igazságnak Tükre,
Bölcsességnek széke, könyörögj érettünk!
 
Örömünknek oka,
Lelki tiszta edény,
Tiszteletes edény,
Ájtatosságnak jeles edénye, könyörögj érettünk!
 
Titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya,
Elefántcsontból való torony,
Mária aranyház, könyörögj érettünk!
 
Frigynek szent szekrénye,
Mennyországnak ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!
 
Bűnösök oltalma,
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segítsége,
Magyarország oltalmazója, könyörögj érettünk!
 
Angyalok királynéja,
Pátriárkák királynéja,
Próféták királynéja,
Apostolok királynéja, könyörögj érettünk!
 
Mártírok királynéja,
Hitvallók királynéja,
Szüzek királynéja,
Minden szentek királynéja, könyörögj érettünk!
 
Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,
Szentolvasó királynéja,
Béke királynéja,
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!
 
Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk!
Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz minekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
 

 


"Mint a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik..." ÉE 208

,,Azt gondoltad, hogy nem is sejtek semmit? Amikor mindenki s minden oly távolinak tűnt, mikor a kimerültség győzött rajtam éppen s felettem a bajok nehéz felhői gyűltek, az ablakon át halk szellő suhant be s gyöngéden simogatta az arcomat. TE küldted" Dom Helder Camara püspök

"Áldj meg minket, Krisztus, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Őrizz meg bennünket a "nyolc boldogság" lelkületében: örömben, egyszerűségben és irgalmasságban" Roger testvér

Engedd, én Istenem, hogy az a hitem, melyet a te kegyelmedből érdemem fölött vettem, szüntelen megtartassék és öregbedjék bennem. Világosítsd meg elmémet égi világoddal, hogy az isteni titkokat megfoghassam, és amiket felőled és egyetlenegy Fiadról hiszek, tökéletesebben értsem. Adj állandó reménységet, hogy magam erejéről éppen elfeledkezvén, minden gondjaimat a te szent gondviselésednek kebelébe helyezzem, s onnan várjak örök életet s annak elnyerésére szükséges eszközöket. Amen

Megjelent: 8474 alkalommal
Tovább a kategóriában: « Liturgia GYÓNTATÁSI REND »
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned