Szkóla

Értékelés:
(0 szavazat)
A vasárnapi miséken rendszeresen koráltak, a nagyobb ünnepeken többszólamú darabokat is énekeltek, és az ünnepi virrasztások és vesperások előénekesi feladatait is ők látták el.

Ugyanakkor egy kisebb gyerekekből álló csoport is alakult a vasárnapi miséken való énekes szolgálat segítésére. Az ő feladatuk a mindenkori graduale éneklése (egyszerű dallamon az Éneklő Egyházból). Ilyen felállásban ismertem meg a zsámbéki énekeseket jómagam 1994-ben, amikor premontrei noviciátusomat kezdtem meg, és nemsokára vezetőjük lettem. Próbáltuk rendszeresíteni a hetenkénti próbákat és új tagokat is bevonni a közös éneklésbe, amely erőfeszítések csak kb. másfél év eltelte után mutatkoztak sikeresnek. Fiatal zsámbéki családanyákkal és családapákkal, valamint közép- és főiskolás korosztályú fiatalokkal gyarapodott a kis csapat - akik egyben komoly, elkötelezett tagjai is egyházközségünknek - és nem kis meglepetésünkre egy lelkes társasággá alakultunk. Rajtam kívül még egy valaki zenész közülünk, egynéhányan rendelkeznek gyermekkori zenei tanulmányokkal is, de mindannyian nagyon jó hallásúak és jó hangúak. Ha mind összegyűlünk, tizenketten vagyunk, kétharmad-egyharmad megoszlásban a lányok javára. A vasárnap délelőtti és más ünnepi nagymiséken mi vezetjük orgonával együtt a liturgikus éneklést. A több mint három éve rendszeressé vált próbák gyümölcse, hogy szinte mindig többszólamban koráljuk az introitusok és communiók zsoltárverseit, s erőnkből egyszerű többszólamú vegyes kari művek (korai többszólamúság, Schein, Praetorius, Fux) és gregorián tételek (magyar nyelvű offertoriumok, alleluják, latin nyelvű introitusok, szekvenciák) megtanulására is futja. A szkóla mint együttes a premontrei szerzetesek és nővérek mindennapi nyitott, énekelt zsolozsmáján nem vesz részt, de heti rendszerességgel a szkólatagok némelyike igen, a jeles időkben pedig mint korátorok feltétlenül!

Megjelent: 5629 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 26 június 2014 16:13
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned