Betegek ünnepe 2018. márc. 18.

Értékelés:
(0 szavazat)

LEVÉL  A  BETEGEK  SZENTSÉGÉRE  KÉSZÜLŐKHÖZ

A betegek kenete nemcsak a halálveszélyben lévők szentsége! Ezért felvételére már az az idő alkalmas, amikor a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe jutni. (Sacrosanctum Concilium 73. pont)

"A betegek szent kenetével és a papok imádságával az Egyház a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak ajánlja a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy tudatosan csatlakozzanak Krisztus szenvedéséhez és halálához és így szolgálják az Isten népének lelki javát. (Lumen Gentium 11. pont)

Jak 5.14 - 16

Beteg valamelyitek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében.

A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.

Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.

Róm 8.16 - 18

A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.

Kol 1.24

Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára

 Ezekkel a zsinati szavakkal és szentírási részletekkel buzdítalak benneteket kedves beteg testvéreim, hogy

március 18-án, vasárnap, reggel 9 órakor

a betegek szentségének ünneplésével erősítsétek kötődéseteket a keresztútján induló Krisztushoz. A szentség gyümölcsöző felvételének feltétele a szentgyónás, illetve a szentáldozás, amely Jézus Krisztussal való teljes közösségünket jelenti. A betegek kenetének szertartása az evangéliumot követő prédikáció után lesz és a homloknak, valamint a tenyereknek betegek olajával való megkenésből áll, a következő szavak kíséretében:

E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Ámen.

Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan! Ámen.

Hívjátok el gyermekeiteket, unokáitokat, rokonaitokat, hogy valódi közösségi ünnepet tartsunk és a ti türelemmel viselt keresztetek minket is megerősítsen. Mert újbóli ünnepélyes elköteleződés ez Krisztus mellett az emmauszi tanítványok kérlelő szavával:

"Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van".

Márton atya

Megjelent: 394 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned