hétfő, 01 január 2018 16:26

Év végi beszámoló 2017

Írta:

 Beszámoló a 2017-es évről

 Szentségi élet, hitélet:

KERESZTELÉS: 70 (42 fiú és 28 lány, 6-tal kevesebb, mint tavaly)

ELSŐÁLDOZÓK: 43 gyermek volt elsőáldozó május 14-én, vasárnap (1-gyel kevesebben, mint tavaly).

BÉRMÁLKOZÓK: 19 fiatal bérmálkozott október 15-én és 21 fő november 25-én.

BETEGEK  SZENTSÉGE: Kétévente van egyházközségünkben Betegek szentségének közös ünneplése. Ebben az évben nem volt, 2018-ban március 18-án, Fekete vasárnapon a 9 órai szentmisében ünnepeljük idős és beteg testvéreinket.

BŰNBÁNAT  SZENTSÉGE: Minden hónap első vasárnapján, a laudes és a 9 órai szentmise alatt, ill. a délutáni szentségimádás alatt van állandó gyónási lehetőség. Az ünnepek előtt külön gyónási alkalmakat is szervezünk, ill. kérésre a hétköznapi szentmisék után is gyóntatunk.

SZENTSÉGI  HÁZASSÁG: 11 (ugyanannyi, mint tavaly) Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a jegyesek már az év elején jelentkezzenek a plébánián, hogy időben megszervezhessük a házasságra előkészítő kurzusokat! A jegyes oktatás 2018. február 5-én, hétfőn kezdődik.

TEMETÉS: 40, 12-vel több, mint tavaly, 25 férfi és 15 nő. 2-en részesültek a szent útravaló szentségeiben, ez 4-gyel kevesebb, mint tavaly. Felhívom a figyelmet a Hittani Kongregáció rendelkezésére, mely szerint a halottakat a temetőhelyen kell eltemetni, hamvakat hazavinni ill. szétszórni nem lehetséges.

jellemzö függvények: https://drive.google.com/file/d/1eccNWQile0MGTf4dxfGyRsyPwKVH3YHS/view?usp=sharing

HITOKTATÁS: Iskoláinkban (KSZJ Iskola, Szakiskola) folyó hitoktatáson kívül, jelenleg 8 csoportunk van az első osztályosoktól a felsősökig. A hittanórákat az általános iskolában, a szentségi katekézist (elsőáldozásra felkészítő, bérmálkozási előkészítő) a Zichy iskolában a KSZJ Iskolában és a plébánián tartjuk. Óvodás hittancsoportjaink is vannak. - Idén is megrendeztük a hagyományos gödöllői nyári tábort. Egy csoportban összesen kb. 100 gyerek vett részt benne (80 fő Zsámbékról, 20 fő Mányról). A missziós táboron (a premontrei nővérek szervezésében) 60 gyerek táborozott egy hétig Zsámbékon.

BETEGEK: 11 az "elsőpéntekes" betegek száma: az év végén. Kérem, hívjátok fel figyelmemet a még el nem látott betegekre! A Mária Légió nagy segítségem a beteglátogatásban. Két elsőpéntek között mégegyszer meglátogatják a betegeket. Karácsony előtt szentcsalád-járást tartottak a betegeknél.

GÖRÖGKATOLIKUS  LITURGIA: Templomunkban minden hétfőn délután 4 órakor görögkatolikus szentmise van, Vatamány Sándor Budaörsi gör. kat. szórványlelkész mutatja be. A római ritusúak számára is érvényes szentmise

PREMONTREI  HARMADREND: A premontrei harmadrend havi rendszerességgel tartotta összejöveteleit Frigyes testvér (Gödöllő) vezetésével. A harmadrend tagjai imádságukkal, a liturgiákon való részvétellel és a szegények szolgálatával (adomány-ételosztás) vettek részt Rendünk plébániai munkájában.

BIBLIA  KÖR: Kéthetente kedden tartja összejöveteleit a plébánián. A következő vasárnap evangéliumával, szentírási szakaszaival foglalkozunk. Jan. 9-én találkozunk újra.

ENGESZTELŐ  VIRRASZTÁS: Az Engesztelő Imacsoport minden hónap 12-én imavirrasztást tartott!

SZERDAI  SZENTSÉGIMÁDÁS: A Josephinum Idősek Otthona kápolnájában minden csütörtökön 18:00-20:00 óráig szentségimádás van. Egy óra hangos imádságos szentségimádást egy óra csendes szentségimádás követ. Mindenki számára nyitott alkalom, bármikor be lehet kapcsolódni.

„MÉCS”  CSALÁDKÖZÖSSÉGEK: Három élő családközösség van egyházközségünkben, köszönöm a vezetők szervező, összetartó munkáját! Jó, hogy közös szentmisén is részt vehetünk együtt.

EGYHÁZKÖZSÉGI  KÉPVISELŐ  TESTÜLET: Az egyházközség 2015-ben választott és kinevezett testülete az elmúlt évben, a nyári szünetet kivéve, havonként, másfél havonként ült össze az előző időszak értékelésére és a következő teendők megbeszélésére.

INTÉZMÉNYEINK:

BOLDOG  GERTRUD ALAPSZOLGÁLTATÓ  KÖZPONT: A Premontrei Női Rend fenntartásában

         JOSEPHINUM IDŐSEK OTTHONA

                  - 48 fő idős bentlakásos, és

                  - 20 fő napközbeni ellátásáról gondoskodott (70%-os telítettség)

                  - 70 fő szociális étkeztetését biztosította

- A házi ápolás rendszerében, 30 fő otthoni segítéséről, ellátásáról gondoskodnak a munkatársak.

         PREMONTREI NAPKÖZI OTTHON

- A Premontrei Napköziotthon is a Boldog Gertrud Alapszolgáltató Központ egysége 60 fő ingyenes ellátásáról (étkezés, oktatás, nevelés) gondoskodik.

SZAKISKOLA: A Premontrei Női Kanonokrend a fenntartója a Szakiskolának, ahol 550 diák tanul. Egyházközségünk több tagja – a nővérek mellett - a nevelőtestület tagjaként dolgozik.

KERESZTELŐ  SZENT  JÁNOS  ISKOLA: Premontrei Rend Gödöllői Perjelsége a fenntartója a Keresztelő Szent János Iskolának 390 diákja van Zsámbékról és a környékről.

Intézményeink sok zsámbéki egyházközségi tagnak adnak feladatot, munkát, megélhetést.

HONLAP: Sokan figyelik és nézik egyházközségünk honlapját, nemcsak zsámbékiak, hanem a Zsámbékról elszármzottak is. Kérem, gazdagítsátok saját anyagaitokkal, segítsétek hozzászólásaitokkal, szerkesszétek! Figyeljétek a híreit! (www.zsek.hu). Az Egyházközség a facebookon is jelen van, köszönet érte Hajnal Péternek.

ÉPÍTŐTÁBOR: Hagyományosan egy hétig dolgozott az egyházközség csapata Bakonyoszlopon.

GYEREK ÉPÍTŐTÁBOR: A felnőtt építőtábor előkészítéseként harmadszor táboroztunk Vérteskozmán, és Majkon dolgoztunk.

Jelentősebb események:

Január folyamán:    Házszentelések, tanterem szentelések (80-100 ház)

Január 15-22.         Ökumenikus imahét rendhagyó programokkal

Január 21.              Hálaadó szentmise a toronyfelújítás támogatóinak

Februártól:             Jegyesoktatás elindult – köszönöm annak a kb. 15 zsámbéki, töki, mányi, perbáli, pátyi házaspárnak a munkáját, akik évek óta segítik a jegyesek felkészítését (idén február 5-én, hétfőn indul a jegyesoktatás)

Február 11.            Ünnepi vacsora a Házasság hetében

Február 26.            Gyűjtés a katolikus iskoláknak 95.345.- Ft (2015-ben 91.390.-)

Nagyböjtben          Péntekenként keresztúti ájtatosságot tartottunk az egyházközség közösségeinek vezetésével

Április 2.                Szentföldi gyűjtés 91.120.- Ft (2016-ban 79.240.-)

Április 2.                Nagyböjti lelki nap

Április 2.                Rózsafüzér imádság indult az egyházközség családjainak egységéért

Április 23.              Irgalmasság vasárnapja – egyházközségünk kiengesztelődési napja

Április 23.              A pátyi úton lévő kápolnánál megtartottuk a búzaszentelést

Április 29.              Zarándoklat Budakeszi-Makkosmáriára

Május folyamán      naponta elimádkoztuk a lorettói litániát

Május 14.               Elsőáldozás

Június 4.               A szentmise után Pünkösdölő majd pünkösdi király választás a templomkertben

Június 10.              Premontrei rend juniálisa

Június 15-től          A csütörtöki szentségimádás állandó helyszíne a Josephinum Idősek Otthona kápolnája lett

Június 24.              Zsámbéki Premontrei Esték nyitókoncertje – Köszönöm Piusz atyának, hogy évek óta segít a programok összeállításában

Június 25.              Hagyományos búcsú és ünnepi sokadalom a templomtéren. Fejér Máté volt a főszervező köszönjük az ő és az általa bevontak egész napos munkáját. 2018- ban a búcsúnk jún. 24-én lesz!

Június vége            Hittanos tábor Gödöllőn

Július 2.                 Péterfillér gyűjtés 67.335.- Ft (2016-ban  79.145.-Ft  )

Július első hete       Missziós tábor a premontrei nővérek szervezésében

Július 2.hete           Zsolozsma tábor

Július 17-18.          A Szent Jakab apostol napjára Lébénybe igyekvő zarándokokat láttuk vendégül

Július 20-23.          Egyházközségi Tábor Iszkaszentgyörgyön. Köszönjük a szervező Varga házaspárnak

Július 24-28.                    Építőtábor gyerekekkel: Vérteskozma-Majk

Aug. 7-10.             Építőtábor az egyházközség csapatával

Augusztus 20.         Ünnepi szentmise az Öregtemplomban, kenyéráldás

Szept. 28.              A Josephinum idősek otthonának lakóival Péliföldszentkeresztre zarándokoltunk.

Október folyamán   naponta elimádkoztuk a rózsafüzért– Köszönöm azoknak, akik feliratkoztak és vezették a hónap folyamán az imádságot

Október 15.           Bérmálás

Október 22.           Missziós gyűjtés 69.360.- Ft (2016-ban  46.175.-Ft)

November 11.        Zarándoklat Esztergomba, Zadravecz püspök sírjához

November 19.        Karitász-gyűjtés 65.985.- Ft (2016-ban 135.895.- Ft)

November 25-26.   Előesti és egész napos szentségimádást tartottunk Krisztus Király ünnepén, egyházközségünk szentségimádási napján.

November 26.        Elbúcsúztunk Pinczinger Jóskától és Mártától, megköszönve Jóska áldásos munkáját a szkóla vezetésében

November 26.        Zsámbék környéki Regnumi közösségek közös bérmálása

December 3.          Egyházközségi lelki nap, Szent László év lezárása – Tokár János OFM atyával

December                       Szent Család-járást tartottunk. Idén is két kör alakult a családokból. Köszönöm az aktivitást és Dobszay családnak a szervezést. Advent vasárnapjain, a reggeli mise után Karácsony ünnepének hirdetése a gyerekekkel a faluban.

Keddenként a hajnali mise után a gyerekeket kakaóval és kaláccsal vendégeltük meg a napköziben. A szombati rorátékra a férfiakat hívtuk.

Ádvent II. és III. vas         Ádventi teázás és vásár a Nővéreknél a mise után

Dec. végén             Élelmiszercsomag osztás a rászorulóknak.

December 24.         Pásztorjáték. Köszönöm az egyházközség fiataljainak, fiatal családjainak aktív részvételét, és Fejér Máténak a szervezést.

December 25.         Karácsonyi ebéd a magányosoknak. A karácsonyi szeretetebéd adomány keretében 39 adag jutott el a magányosok, rászorulók részére. A támogatásban 14 fő (család) vett részt. Köszönöm a szervezést Kádárné Katának.

December 27.         Boráldás

December 31.         Szent Család ünnepén a jubiláló házaspárok megáldása

Köszönöm József atyának a szerda, péntek, vasárnap esti szentmisék végzését és a gyóntatásban való segítségét!

Köszönöm László atyának a nővérek kápolnájában a szentmisék mondását, a gyóntatási segítségét!

Köszönöm András atyának a rendszeres gyóntatást!

Köszönöm a premontrei nővéreknek, hogy mindenben segítségemre, segítségünkre vannak személyesen is és az egyházközség ünnepi eseményeinek lebonyolításában mindig számíthatunk rájuk.

Köszönöm a templom virágdíszítését a nővéreknek különösen Ágnes nővérnek és Paula nővérnek, akik ezért sokat tesznek és jelentős költségeit is a nővérek állják, a virágdíszítésre szánt adományok felhasználásával.

Köszönöm a templomi terítők mosását, vasalását Csinger Kati néninek, aki egyéb feladatai mellett ezt is szívesen végzi.

Köszönöm az pénz számlálását és az aprók „rollnizását” Mlinkó Irénkének, aki, bár betegsége miatt lakását elhagyni nem tudja, erre a feladatra mindig örömmel vállalkozik otthonában.

Köszönöm az adakozóknak a templom fenntartására juttatott adományaikat.

Köszönöm diakónusunk Pataki András rendszeres havonkénti prédikációit és szolgálatát a vasárnapi ünnepi szentmisén.

Köszönöm a hitoktatók munkáját Vargáné Pintér Krisztinának az óvodában, Ágnes nővérét, Kristály Zsuzsáét, Keményné Éváét és az iskoláinkban hitoktató pedagógusok munkáját.

Köszönöm Ozvald Zsuzsa háttér munkáját az irodában, amely nagyban megkönnyíti munkámat és az egyházközség gazdasági, adminisztrációs feladatainak terhét leveszi a vállamról.

Köszönöm Fidrichné Sipos Tünde segítségét a szkóla próbáinak szervezésében és az újságosztásban.

Köszönöm a szkóla munkáját, Pinczinger Jóskának, a szkóla próbáinak és az ünnepi liturgiákon a szkóla vezetését, Fidrich Tündének valamint a szkóla tagjainak a munkát.

Köszönöm Horváth Adriennek és Kristály Zsuzsinak, Enyedi Mózesnek valamint Gertrúd nővérnek a szentmiséken az orgona melletti szolgálatot, az esküvőkön való játékot.

Köszönöm a vasárnapi laudesek állandó előénekeseinek Pinczinger Jóskának, Rákóczi Gyurinak, Ozvald Pistának, a rendszeres segítséget!

Köszönöm a ministránsoknak, előénekeseknek a liturgia állandó segítését, a felolvasást vállaló fiataloknak a szolgálatot, Varga Flóriánnak a ministránsok szervezését, vezetését.

Köszönöm Trifusz Lászlónak, Horgos Andrásnak, Dobos Lászlónak a templom körüli munkák rendszeres végzését, a sövény és az Úrnapi fülkék tisztán tartását.

Köszönöm Hajnal Péternek az egyházközség elnökének munkáját az egyházközség életének szervezésében.

Köszönöm Lőrincz János templomgondnok munkáját, a templom elektromos dolgainak karbantartását!

Köszönöm Fejér Gábornak a sok fotót, amit az egyházközségi eseményeken készít.

Köszönöm Zajdon Ákosnak és Varga Flóriánnak a "házas esték" előadások szervezését

Köszönöm a Zajdon Ákos kezdeményezte rózsafüzért, amely lassan egy éve folyik az egyházközség épségéért.

Köszönöm Ercsényi Lajos minden munkáját, a piaci evangelizáció lelkes végzését, a képviselőtestület üléseinek előkészítését, a jegyzőkönyvek elkészítését.

Köszönöm Vándor Jánosnak, hogy több mint egy évtizede tőle kapjuk ajándékba a misebort és azt is hogy számon tartja, hogy mikor fogy el és akkor rögtön újat hoz.

Köszönöm a Mária Légió imádságait és a betegek lelki gondozásában végzett fáradhatatlan tevékenységüket.

Köszönöm az egyházközség élő közösségeinek imáját, munkáját: Az Engesztelő Imacsoport, a Mécs közösségek, a Rózsafüzér Társulat, Biblia kör, Premontrei Harmadrend a Mária Légió a Boldogasszony kör és a Fejtő tevékenységét.


Anyagiak:

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS:

  1. 450 családtól 1.153.850.- összegű egyházi hozzájárulás érkezett. Ez 122.720- Ft-tal kevesebb, mint tavaly, köszönjük! Ebből Tök: 107.600.-Ft. Más településről: 39.000.-Ft.

         Köszönöm Kemény Éva, Répássy Józsefné és Lőrinc Marika áldozatos munkáját az egyházi hozzájárulás összeszedésében.

         Az egyházi hozzájárulás összege két keresős családban 5000.- forint/év, egy keresős családban 2500.- forint/év. Ez a minimálbér 0,21 %-a.

BEVÉTEL:     misékből: 157.500.-Ft

                   templomi perselygyűjtés: 4.387.360.- (tavaly: 3.790.965.- Ft)

                   valamint  426.600.- Ft célgyűjtés

         A templom ablakainak cseréjére 5.500.000- Ft állami támogatást nyertünk egy pályázaton

         Köszönöm Horgos Andrásnak és Zinkné Sacinak és a szkólás gyerekeknek a szombati és vasárnapi szentmiséken a perselyezést!

Idén is 500.000.-Ft önkormányzati támogatás érkezett a Premontrei Estékre és a búcsúra, amit köszönünk a városvezetésnek.

Összesen 317.500-Ft egyházmegyei támogatást kaptunk 3 táborra.

Idén is érkeztek vállalkozóktól, magánszemélyektől pénzbeli és természetbeli adományok.

Köszönöm, hogy sok magát megnevezni sem akaró támogatója van közös ügyeinknek: többször kaptunk, többektől célzottan 100.000.- forint nagyságrendű támogatást, elsősorban a szegények támogatására.

ÁLLANDÓ KIADÁSOK:       Plébánia közüzemi számlák:        2.201570.- forint (idén sajnos volt csőtörésünk…)

                                      Templom közüzemi számlák:        850.305.- forint

                                      Egyéb működési költség:             500.000.- forint

                                     Személyi jellegű kiadások:          2.570.000.-forint

(Horváth Adrienn, Kristály Zsuzsi, Enyedi Mózes, Ozvald Zsuzsa, Németh Márk)

A  SZERETETSZOLGÁLAT  TEVÉKENYSÉGE: Több ruha akciót tartottunk és fával, élelmiszercsomaggal is segítettük a rászorulókat. Szombatonként kb. 250 élelmiszercsomagot osztanak ki a nővérek. Jótevőinknek köszönhetően idén karácsonykor 500 élelmiszer csomaggal segíthettük a zsámbéki, töki, mányi, perbáli, tinnyei, szomori rászorulókat. Tartós élelmiszert mindig elfogadunk.

Köszönöm a premontrei harmadrendnek, az egyházközség önkénteseinek, a gödöllői és zsámbéki középiskolásainknak, valamint Kara Annának (Kovács Ágnes) az élelmiszer osztás munkáját, valamint a Fejtőnek a karácsonyi és húsvéti meleg étel készítést és osztást.

Köszönöm Orczi Józsefnek, Mohácsi Attilának, Korponay-Szabó Péternek a kenyér, tartós élelmiszer, egyéb adományok rendszeres szállítását.

Köszönjük a Gyermelyi Pékségnek. Valamint az összes vállalkozónak és magánszemélynek, akik támogatták iskolánkat és diákjaink tanulmányait. Külföldi és hazai jótevőinknek minden segítségét.

A nővérek naponta imádkoznak a jótevőkért, mi pedig havonta egy szentmisét felajánlunk az Ő szándékukra!

Kérem, vizsgáljuk meg önmagunkat. Mit tettünk ezért a közösségért? Amit tettünk, jó szívvel, szeretettel tettük-e? Mérjük fel: tudunk e jövőre ennyit, vagy akár többet tenni?                                                           Zsámbék, 2017. december 31.

 

Megjelent: 537 alkalommal